Z obozu sportowego w Barcicach k. Nowego Sącza

W dniach od 26 czerwca do 02 lipca 2022 r. Tomek z dwoma kuzynami przebywał na obozie sportowym w Barcicach k. Nowego Sącza