O nas

logo2Oboje pochodzimy z zubożałych podlaskich rodzin szlacheckich. Nasi Rodzice uważali, że ich najważniejszym obowiązkiem jest zapewnienie swoim dzieciom co najmniej średniego wykształcenia. Stąd też edukacja sprawiła, że w swoim czasie nasze drogi przecięły się. Jasia ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Komarówce Podlaskiej, a następnie Politechnikę Warszawską. Moja droga edukacyjna była bardziej złożona. Była w pewnym stopniu charakterystyczna dla okresu powojennego. Szkołę podstawową ukończyłem w Radomyśli, Liceum Pedagogiczne w Siedlcach, a następnie podjąłem pracę w zawodzie nauczyciela w podsiedleckiej Myrsze. Dalszy proces edukacji odbywałem w systemie zaocznym. Na piramidę edukacyjną złożyły się: Studium Nauczycielskie w Warszawie, Uniwersytet Warszawski i kilka studiów podyplomowych. Związek małżenski zawarliśmy 14 sierpnia 1971 r. w Wiśniewie k/Siedlec, a ślub kościelny w ” mojej ” Radomyśli. Nasz romans z Mińskiem Mazowieckim rozpoczął się w 1970 r. i trwa do dzisiaj. Związaliśmy się z miasteczkiem edukacyjnym zwanym potocznie Budowlanką. Jasia w swojej karierze zawodowej była nauczycielem przedmiotów zawodowych, wicedyrektorem, a w 2000 r. dyrektorem ” Budowlanki”. Przebieg mojej pracy obejmował większość stanowisk pedagogicznych w ” Budowlance „, w tym stanowisko wicedyrektora. Apogeum stanowił okres pracy na stanowisku dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica /21 lat /.

Galeria Foto - zobacz

W Mińsku Mazowieckim urodzili się nasi synowie – Adam i Daniel. Tu się wychowali, zdobyli podstawowe i średnie wykształcenie. Tu nad Srebrną w obecności dziadków zostali ochrzczeni. Tu poznali swoje żony. Tu na ziemi mińskiej zawarli związki małżeńskie, Daniel w dawnym mieście Stanisławowie, a Adam w naszym kościele parafialnym. Nasz dom wzbogacił się o dwie wspaniałe synowe: Martynkę i Iwonkę. W uroczystościach weselnych towarzyszyli im m.in. bliscy krewni z ziemi podlaskiej. Tu z zadowoleniem dziadków odwiedzają wnukowie: Jasio, Antoś i Wojtuś, a dziadkowie oczekują na następnych.

Galeria Foto - zobacz

Nasze hobby:
Żona – lubię śledzić na bieżąco wiadomości ekonomiczne i rynkowe, dużą przyjemność mam w czytaniu książek
biograficznych znanych postaci
Moje – lubię spotkania rodzinne, muzykę, śpiew chóralny oraz kwiaty, zobacz www.rod.mazowsze.pl

Galeria Foto - zobacz

JUBILEUSZ 10 – LECIA MAŁŻEŃSTWA

MARTYNY I DANIELA / 10 08 2012 /

Galeria Foto - zobacz

CENTRUM NAUKI KOPERNIK - PLANETARIUM WARSZAWA, 28 08 2012

CENTRUM NAUKI KOPERNIK – PLANETARIUM
WARSZAWA, 28 08 2012

WIGILIA – 2012

47

 Dziadek z ukochanymi wnuczkami / od lewej: Tomek, Antoś, Jasio i Wojtuś /

Dziadek z ukochanymi wnuczkami / od lewej: Tomek, Antoś, Jasio i Wojtuś /

BOŻE NARODZENIE - 2013

BOŻE NARODZENIE – 2013

NASZE PALEMKI - 2014

NASZE PALEMKI – 2014

ŚWIĘTA WIELKANOCNE - 2014

ŚWIĘTA WIELKANOCNE – 2014

ŚWIĘTA WIELKANOCNE - 2014

ŚWIĘTA WIELKANOCNE – 2014

BOŻE NARODZENIE – 2014

WIELKANOC – 2015

NASI PRZODKOWIE / 07 2014 /

67

NASI PRZODKOWIE / 07 2014 /

Copyright by AWISTUDIO