75 – lecie likwidacji mińskiego getta / tekst TPMM, zaznaczone zdj. p. Leszek Siporski /