Antoś na obozie piłkarskim w Szaflarach – 2017 07 11 / zdj. ze strony internetowej Ferajna Psot /