Dożynki Gminy Wiśniew w Radomyśli – 2016 09 18 / zdj. UG Wiśniew /