Inauguracja roku szkolnego 2020/21

Z uwagi na pandemię cowid – 19 rozdanie \świadectw ukończenia poprzedniego roku szkolnego odbyło się wraz z rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21.