Julian i Ewa Chromińscy
Ewa i Julian Chromińscy ze zbiorów JW.

Ewa i Julian Chromińscy ze zbiorów JW.

Julian i Ewa Chromińska z domu Chojecka z Dziewul są moimi dziadkami po kądzieli. Julian Władysław Chromiński urodził się 13 stycznia 1877 roku w Dziewulach. Jego ojcem był Wojciech Chromiński urodzony w 1832 r. w Dziewulach, a matką Julianna Wiszniewska ur. w 1837 r. Rodzicami chrzestnymi Juliana byli: Tomasz Dziewulski i Sabina Grodzicka.

Akt urodz. Juliana Chromińskiego,tłum. z jęz. rosyjskiego, oryg. w Oddz. AP w Siedlcach.

Akt urodz. Juliana Chromińskiego,tłum. z jęz. rosyjskiego, oryg. w Oddz. AP w Siedlcach.

Akt urodz. Ewy Chojeckiej, tłum. z jęz.ros., oryg. w Oddz. AP w Siedlcach.

Akt urodz. Ewy Chojeckiej, tłum. z jęz.ros., oryg. w Oddz. AP w Siedlcach.

Julian ożenił się z Ewą Chojecką c. Ignacego Chojeckiego i Tekli Iwanowskiej z Dziewul, ur.12/24 sierpnia 1884 r.
w Dziewulach. Związek małżeński zawarli w kościele parafialnym w Zbuczynie.

Tadeusz Gajl, Polskie rody szlacheckie i ich herby, wyd.Benkowski, Białystok 2000.

Tadeusz Gajl, Polskie rody szlacheckie i ich herby, wyd.Benkowski, Białystok 2000.

Ród Chromińskich pochodzi z drobnej szlachty zagrodowej licznie wystęoującej w dawnym województwie lubelskim, podlaskim i brzesko litewskim. Potomkowie rodu pieczętowali się herbem Lubicz. Matecznikiem rodu Chromińskich była wieś Chromna położona kilka kilometrów od Dziewul. Dziadek służył w wojsku rosyjskim według wspomnień mamy Krystyny na Ukrainie.

Ewa i Julian Chromińscy ze zbiorów JW.

Ewa i Julian Chromińscy ze zbiorów JW.

Ze związku Juliana i Ewy urodziło się sześcioro dzieci: Julianna, Bronisława, Marianna, Zygmunt, Konstanty i Krystyna /zobacz www.janw.naszagenealogia.pl , o hasło zwróć się do mnie./

Oryg. w posiadaniu T. Laskowieckiego. Zdj. wyk. w Bzowie w 1940 r. Babcia Ewa z córkami, synem Zygmuntem i zięciami. Dokładny opis zdjęcia na www.janw. naszagenealogia.pl w zdjęciach grupowych. Na zdjęciu nie ma dziadka Juliana. Babcia zmarła 21 sierpnia 1941 r., a dziadek 7 marca 1942 r.

Akt zgonu Juliana Władysława Chromińskiego. Oryg., USC w Zbuczynie.

Akt zgonu Ewy Chromińskiej. Oryg. USC w Zbuczynie.

Akt zgonu Ewy Chromińskiej. Oryg. USC w Zbuczynie.

 Dziadkowie spoczywają na cm. w Zbuczynie.

Dziadkowie spoczywają na cm. w Zbuczynie.

Dzięki Panu Andrzejowi Boczkowi, rodakowi wsi Dziewule, który jest w posiadaniu oryginalnych map geodezyjnych Dziewul z 1936 r. mamy możliwość poznania miejsca zamieszkania naszych dziadków oraz własności ich nieruchomości.

Za A. Boczkiem. www.dziewule.strefa.pl

Za A. Boczkiem. www.dziewule.strefa.pl

Za A. Boczkiem, jw.

Za A. Boczkiem, jw.