Konstanty Julian Chromiński
Konstanty Julian Chromiński / ze zbiorów JW.

Konstanty Julian Chromiński / ze zbiorów JW.

Konstanty Julian Chromiński urodził się 9/22 sierpnia 1912 r. w Dziewulach, zginął śmiercią bohatera Września 1939 r. w okolicach miasteczka Nowe pow. świecki.

Akt ur. Konstantego Juliana Chromińskiego. Oryg. USC Zbuczyn.

Kostek służbę wojskową odbywał w Baranowiczach. Został zmobilizowany w kwietniu 1939 r. do 35 Pułku Piechoty do Brześcia n/Bugiem, a następnie jego pułk został przewieziony w rejon Borów Tucholskich, gdzie z 34 Pułkiem Piechoty z Białej Podlaskiej i 22 Pułkiem Piechoty z Siedlec wszedł w skład 9 Dywizji Piechoty zwanej siedlecką, a ta została włączona do Armii Pomorze dowodzonej przez gen. dyw. Władysława Bortnowskiego. 35 Pułk Piechoty stoczył ciężkie walki z Niemcami w obszarze Drożdżewnica – Pamiętowo, pod Klonowem, pod Krupocinem oraz w lesie Stronno. W dniu 5 września dowódcy pułku ppłk dyp. Janowi Maliszewskiemu udało się jako jedynemu wyprowadzić resztki pułku z okrązenia. Niestety Konstanty został na polu walki.Trudno dziś dociec, w którym miejscu. Z ustaleń Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie wynika, że będac ciężko rannym zmarł w szpitalu polowym w Nowem / niem.Neuenburg/. Po wojnie rodzina podjęła bezskuteczne poszukiwania. Ponownie zostały one podjęte przez Jana Wiśniewskiego syna Krystyny – siostry Kostka i zwieńczone sukcesem. W dniu 11 listopada 2011 roku na cmentarzu wojennym w Nowem odbyła się piękna uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamięci żolnierzom poległym w okolicach Nowego we wrześniu 1939 roku. W uroczystościach uczestniczyła 18 osobowa grupa krewnych śp. Konstantego Chromińskiego.

Konstanty na krótko przed Wrześniem 1939.

Konstanty na krótko przed Wrześniem 1939.

Wypis z: Jerzy Kirszak, 35 Pułk Piechoty, Pruszków 2000

Wypis z: Jerzy Kirszak, 35 Pułk Piechoty, Pruszków 2000

Szlak bojowy 35 Pułk Piechoty

Szlak bojowy 35 Pułk Piechoty

Dokumenty:

Archiwum_19352930297d016ea08a858fcdc6b10f8325622add2ece957837f6f6da74497d36326b9d5ff6d584b1de4958acc3a8529

image016

image018

Kostek_001

Kopia_11-Listopada

WYBRANE ZDJĘCIA Z UROCZYSTOŚCI ODSŁONIĘCIA TABLICY

 

POST SCRIPTUM

 

14

Wisła oplata Nowe, fot. JW, 01 09 2009

Wisła oplata Nowe, fot. JW, 01 09 2009

Na nadwiślańskiej skarpie w Nowem

Na nadwiślańskiej skarpie w Nowem

Rynek w Nowem, fot. JW, 01 09 2009

Rynek w Nowem, fot. JW, 01 09 2009

Zamek w Golubiu - Dobrzyniu w drodze powrotnej, fot. Daniel

Zamek w Golubiu – Dobrzyniu w drodze powrotnej, fot. Daniel

19 20 21

22

23

UZUPEŁNIENIA

Akt małżeństwa Juliana Władysława Chromińskiego z Ewą Chojecką, 14/27 czerwca 1904 r., kościół parafialny w Zbuczynie.

Akt małżeństwa Juliana Władysława Chromińskiego z Ewą Chojecką,
14/27 czerwca 1904 r., kościół parafialny w Zbuczynie.

W oryginale i tłumaczeniu zawarte są błędy: jest Julianny z Jasińskich, a powinno być Wiszniewskich, dalej jest i Ewą Chojecką córką Jana i zmarłej Tekli z Iwanowskich, a powinno być córką Ignacego zob. inne akty.

W oryginale i tłumaczeniu zawarte są błędy: jest Julianny z Jasińskich, a powinno być Wiszniewskich,
dalej jest i Ewą Chojecką córką Jana i zmarłej Tekli z Iwanowskich, a powinno być córką Ignacego
zob. inne akty.

Akt urodz. nr 37 dotyczy urodzenia Wojciecha Chromińskiego s. Mateusza i Apolonii z Dziewulskich w dniu 28 lub 29 lutego 1832 r., chrzest odbył się 01 marca 1832 r. w Zbuczynie, chrzestnymi byli : Jacenty Grodzicki i Maryanna Grodzicka z Dziewul. Żródło : AP w Siedlcach

Akt urodz. nr 37 dotyczy urodzenia Wojciecha Chromińskiego s. Mateusza i Apolonii z Dziewulskich w dniu 28 lub 29 lutego 1832 r.,
chrzest odbył się 01 marca 1832 r. w Zbuczynie, chrzestnymi byli : Jacenty Grodzicki i Maryanna Grodzicka z Dziewul.
Żródło : AP w Siedlcach

Chromiński Wojciech s. Mateusza brał czynny udział w Powstaniu Styczniowym, pełnił funkcję żandarma w powstańczej Żandarmerii Narodowej. Jego dane personalne wymienione są w aktach Zarządu Naczelnika Siedleckiego Wojennego Oddziału, Archiwum Państwowe
w Siedlcach, sygn. 2 – str. 253, 254, 367, 368, 470, 471. Akta te zostały przetłumaczne na jęz. polski i w części zamieszczone na stronie
internetowej Andrzeja Boczka – www.dziewule.strefa. pl  Wpis dotyczący Chromińskiego Wojciecha brzmi następująco:

Chromiński Wojciech, szlachcic, lat 32, katolik, posiada dom i rodzinę – udział w buncie i pełnienie funkcji
żandarma w powstańczej Żandarmerii Narodowej. Do maja 1864 roku przetrzymywany w siedleckim więzieniu,
potem uwolniony.
Niżej zamieszczam ksero z oryginału w/w stron.

27 28 29

str. 253 poz. 65.,str. 254 poz. ostatnia czyt. zestawiając ze str.253, str.367 i 368 poz.95, str.470 i 471 poz.126, z charakteru pisma wynika, że dokument pisany był przez dwóch pisarzy.

str. 253 poz. 65.,str. 254 poz. ostatnia czyt. zestawiając ze str.253, str.367 i 368 poz.95, str.470 i 471 poz.126, z charakteru
pisma wynika, że dokument pisany był przez dwóch pisarzy.

WSPOMNIENIE ANIELI ŚWIDERSKIEJ Z DOMU LASKOWIECKIEJ O WOJCIECHU CHROMIŃSKIM

31


AKTY ZGONÓW WOJCIECHA I JEGO MAŁŻONKI JULIANNY WISZNIEWSKIEJ

AP W Siedlcach, UMZ Zbuczyn – 1904

AP w Siedlcach, UMZ Zbuczyn - 1877

AP w Siedlcach, UMZ Zbuczyn – 1877

Tłumaczenia

Według aktów urodzenia i zgonu Wojciech Chromiński żył 71 lat. Jego żona Julianna zmarła niespełna w rok po urodzeniu Juliana.

Według aktów urodzenia i zgonu Wojciech Chromiński żył 71 lat. Jego żona Julianna zmarła niespełna w rok po urodzeniu Juliana.

AKT ŚLUBU WOJCIECHA CHROMIŃSKIEGO Z JULINNĄ WISZNIEWSKĄ

35

36

 W tym kościółku / Zwola Poduchowna gm. Miastków Kościelny, pow. garwoliński/ w 1837 roku została ochrzczona Julianna Wiszniewska c. Ignacego, przyszła żona Wojciecha Chromińskiego ,/zdj.Wkipedia/.


W tym kościółku / Zwola Poduchowna gm. Miastków Kościelny, pow. garwoliński/ w 1837 roku została ochrzczona Julianna Wiszniewska c. Ignacego, przyszła żona Wojciecha Chromińskiego ,/zdj.Wkipedia/.

38