Międzynarodowy Dzień Seniora w Radomyśli – 28 listpada 2015

Dnia 28 listopada 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ” Radość ” z Radomyśli zorganizowało w Centrum Integracyjno – Edukacyjnym uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora.