Międzynarodowy Rajd Katyński – Przystanek w Radomyśli / 2016 – 08 – 20 /