Radomyśl – 11 listopada 2015r

Zdjęcia UG w Wiśniewie.