Radomyśl w hołdzie narodowi amerykańskiemu – 1926 r.

W Bibliotece Kongresu USA w Waszyngtonie znajduje się Księga wdzięczności narodu polskiego dla narodu amerykańskiego za wsparcie nas w dziele odzyskania niepodległości.Okazją do jej sporządzenia była 150 rocznica powstania USA. Księga składa się z 111 tomów i zawiera 5,5 mln podpisów braci szkolnej, a wśród nich z naszej Radomyśli, Oknin i okolicznych szkół.