Radomyśl w 1748 r.

Poszukując informacji źródłowych o Radomyśli zetknąłem się z pracą dra hab. Bogumiła Szady zamieszczoną w Księdze pamiątkowej ofiarowanej prof. Stanisławowi Olczakowi w 2008 r. z okazji zakończenia jego misji na KUL Jana Pawła II w Lublinie. Niniejszym przedstawiam trzy strony wypisów z tejże pracy.