Z Południowego Podlasia w Dniu Wszystkich Świętych – 2021