Z poszukiwań genealogicznych – 28 02 2021

Wypisy z rejestrów podatkowych zawarte w monografii – Leszka Kędziory – Historia wsi Radomyśl w Ziemi Łukowskiej, wyd. w 2018 roku w Siedlcach.