Złote Gody – Zofii i Józefa Pawelców – Komarówka Podlaska – 2018 09 02