Zwycięstwo chłopaków w konkursie Toyoty – Wiosna

Jaś i Wojtuś brali udział w konkursie Toyoty na temat ” Wiosny ” – okazało się, że ich praca zajęła I miejsce.